Szukaj
Close this search box.

Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Coin Argus jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zebrać od Państwa na naszej stronie internetowej, https://www.coinargus.com, oraz na innych stronach, które posiadamy i obsługujemy.

1. Informacje, które gromadzimy

Dane z dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Dane urządzenia

Możemy również zbierać dane o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej. Dane te mogą obejmować typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia oraz dane geolokalizacyjne. To, co zbieramy, może zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowanie. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Dane osobowe

Możemy poprosić o dane osobowe, takie jak Twoje:

 • Nazwa
 • Email
 • Numer telefonu/telefonu komórkowego

2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty. Zbieramy i przetwarzamy informacje o Tobie tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne.

Te podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz, co oznacza, że zbieramy i wykorzystujemy Twoje informacje tylko wtedy, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania umowa której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (np. gdy świadczymy usługę, o którą nas prosisz);
 • spełnia uzasadniony interes (który nie jest nadrzędny w stosunku do interesów związanych z ochroną danych), np. w celu prowadzenia badań i rozwoju, wprowadzania na rynek i promowania naszych usług oraz ochrony naszych praw i interesów prawnych;
 • udzielasz nam zgody na takie działanie w określonym celu (np. możesz wyrazić zgodę na wysyłanie Ci naszego newslettera); lub
 • musimy przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w określonym celu, masz prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie (nie będzie to jednak miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce).

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Podczas gdy zachowujemy te informacje, będziemy je chronić w ramach komercyjnie dopuszczalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, jak również nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. To powiedziawszy, radzimy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie potrzeby możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia przez nas obowiązku prawnego lub w celu ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub spersonalizowanie Twoich doświadczeń z naszą stroną internetową;
 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacje i powiązane z nimi media społecznościowe platformy;
 • do kontaktu i komunikacji z Tobą;
 • w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji i w celach administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do celów reklamowych i marketingowych, w tym do wysyłania Państwu informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące; oraz
 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania wszelkich sporów, które możemy mieć.

4. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe do:

 • zewnętrzni dostawcy usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcy usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieci reklamowe, analityka, rejestratory błędów, firmy windykacyjne, dostawcy usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcy usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalni doradcy i operatorzy systemów płatności;
 • sponsorów lub promotorów wszelkich organizowanych przez nas konkursów; oraz
 • stron trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Republice Południowej Afryki lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują swoje obiekty. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Zapewnimy, że każdy transfer danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe z kraju spoza EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom dotyczącym ochrony danych, jak te obowiązujące w naszej jurysdykcji. Istnieją zagrożenia, jeśli taka strona trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działania lub praktyki, które naruszą dane prywatność prawa w naszej jurysdykcji, co może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dochodzić roszczeń na podstawie przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w naszej jurysdykcji.

6. Twoje prawa i kontrola Twoich danych osobowych

Wybór i zgoda: Przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz mniej niż 16 lat, musisz mieć i gwarantujesz nam w zakresie dozwolonym przez prawo, że masz pozwolenie swojego rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp i korzystanie ze strony internetowej i że oni (twoi rodzice lub opiekunowie) wyrazili zgodę na przekazanie nam twoich danych osobowych. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z tej strony lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od osób trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy je chronić w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na dostarczenie nam danych osobowych.

Ograniczenie: Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Jeśli użytkownik poprosi nas o ograniczenie lub zmniejszenie sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, poinformujemy go, w jaki sposób ograniczenie to wpływa na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług.

Dostęp i możliwość przenoszenia danych: Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Możesz zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli to możliwe, dostarczymy te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Możesz również zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innej stronie trzeciej.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami korzystając z poniższych danych. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby poprawić wszelkie informacje, które okażą się niedokładne, niekompletne, mylące lub nieaktualne.

Powiadamianie o naruszeniach danych: Będziemy przestrzegać prawa obowiązującego nas w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj nam pełne szczegóły domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy Ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Mają Państwo również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku z Państwa skargą.

Unsubscribe: Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych lub zrezygnować, korzystając z możliwości rezygnacji przewidzianych w komunikacji.

7. Cookies

Używamy plików "cookies" do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza strona przechowuje na komputerze użytkownika i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony. Pomaga nam to w dostarczaniu użytkownikowi treści opartych na określonych przez niego preferencjach. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

8. Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, włączymy dane do aktywów przekazywanych dowolnym stronom, które nas przejmą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce oraz że wszelkie strony, które nas przejmą, mogą nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą polityką.

9. Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może link do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich politykę prywatności.

10. Zmiany w niniejszej polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualne, dopuszczalne praktyki. Podejmiemy rozsądne kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy Państwa dane osobowe, poprosimy Państwa o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 8 listopada 2020 r.

Więcej do odkrycia

Artykuły powiązane

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

eToro: Najlepsza Platforma Handlowa - 0% prowizja za handel akcjami i ETF-ami

67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy
handel CFD u tego dostawcy.